Dewan editor

Editorial Team

Chief Editor : Putri Taqwa Prasetyaningrum.S.T.,M.T,MCE ID Scopus : 57202902044  | Scholar : Google Scholar

(Universitas Mercu Buana Yogyakarta)

Editor

1. Albert Yakobus Chandra, S.Kom.,M.Eng.MTA.MCE. ID Scopus: 57223975090 | Scholar : Google Scholar

(Universitas Mercu Buana Yogyakarta)

2. Irfan Pratama, S.Kom.,M.Eng.MCE ID Scopus : 57205570140 | Scholar: Google Scholar

(Universitas Mercu Buana Yogyakarta)

3. Putry Wahyu Setyaningsih, S.Kom.,M.Kom.,MTA,MCE , ID Scopus : 57213688526  | Scholar: Google Scholar

(Universitas Mercu Buana Yogyakarta)

4. Yoga Pristyanto, S.Kom.,M.Eng. , ID Scopus : 57202902044 | Scholar: Google Scholar

(Universitas Amikom Yogyakarta)

5. Tri Lathif Mardi Suryanto, S.Kom, M.T. , ID Scopus : 57189688521 | Scholar: Google Scholar

(UPN VETERAN JATIM)

6. Muhammad Bambang Firdaus, S.Kom., M.Kom. ID Scopus : 57211408113 | Scholar: Google Scholar

(Universitas Mulawarman)

7. Dr. Bazilah A. Talip (UNIKL Malaysia)

8. Ts. Dr. Husna Sarirah Husin (UNIKL Malaysia)